Hjem - Lions Suså

Menu

Hvad støtter vi

Det kan være vanskeligt i få ord at beskrive, hvad Lions Suså konkret støtter.
Et uddrag af vore vedtægters formålsparagraf giver et fingerpeg:

  • At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd

  • At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker

  • At hjælpe almennyttige formål indenfor forskellige samfundsgrupper, f.eks. ungdoms-/ældregrupper eller enkeltpersoner, hvor hjælpen kan bidrage til bedre trivsel, uddannelse eller lignende for en større gruppe i samfundet.

I kort form kan det udtrykkes sådan: Lions Suså vil gerne hjælpe de af vore medmennesker som måtte have behov for hjælp! Det gælder lokalt, nationalt og internationalt.Følg Lions